ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, HOČEVAR, Marko. Minimal risk of macrometastases in the non-sentinel axillary lymph nodes in breast cancer patients with micrometastatic sentinel lymph nodes and preoperatively ultrasonically uninvolved axillary lymph nodes. Eur. j. cancer (1990). [Print ed.], 2005, letn. 41, št. 2, str. 244-248. [COBISS.SI-ID 18921945]

2. PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, KADIVEC, Maksimiljan, ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, POGAČNIK, Ana, HOČEVAR, Marko. Role of ultrasound in the preoperative staging of patients with breast cancer. Eur. radiol., 2005, letn. 15, št. 5, str. 1044-1050. [COBISS.SI-ID 20190425]

3. ŽGAJNAR, Janez, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, VIDMAR, Gaj, BEŠIĆ, Nikola. Patients with preoperatively ultrasonically uninvolved axillary lymph nodes : a distinct subgroup of early patients. Breast cancer res. treat., 2006, vol. 97, no. 3, str. 293-299. [COBISS.SI-ID21513433]

4. ŽGAJNAR, Janez, PERHAVEC, Andraž, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, POHAR PERME, Maja, BEŠIĆ, Nikola. Low performance of the MSKCC nomogram in preoperatively ultrasonically negative axillary lymph node in breast cancer patients. J. surg. oncol., 2007, vol. 96, no. 7, str. 547-553. [COBISS.SI-ID 23417561]

5. SERŠA, Gregor, JARM, Tomaž, KOTNIK, Tadej, CÖR, Andrej, PODKRAJŠEK, Maja, ŠENTJURC, Marjeta, MIKLAVČIČ, Damijan, KADIVEC, Maksimiljan, KRANJC, Simona, ŠEČEROV, Ajra, ČEMAŽAR, Maja. Vascular disrupting action of electroporatin and electrochemotherapy with bleomycin in murine sarcoma. Br. J. Cancer, 2008, vol. 98, no. 2, str. 388-398. [COBISS.SI-ID 21432615]

6. PODKRAJŠEK, Maja, ŽGAJNAR, Janez, HOČEVAR, Marko. What is the most common mammographic appearance of T1a and T1b invasive breast cancer?. Radiol. oncol. (Ljubl.), Dec. 2008, vol. 42, no. 4, str. 173-180. [COBISS.SI-ID 692347]

1.04 Strokovni članek  

7. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Pomen ultrazvočne (UZ) preiskave za zamejitev malignega melanoma. Onkologija (Ljubl.), 2003, letn. 7, št. 2, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 17677017]

8. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, MAROLT-MUŠIČ, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Pomen ultrazvočne preiskave pri bolnicah z malignomom dojke. Onkologija (Ljubl.), junij 2004, letn. 8, št. 1, str. 35-38. [COBISS.SI-ID 18163417]

9. KADIVEC, Maksimiljan, ZAKOTNIK, Branko, HERTL, Kristijana, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, LEŠNIČAR, Hotimir. Morfološke spremembe na skupni vratni arteriji po kombiniranem zdravljenju raka glave in vratu. Onkologija (Ljubl.), 2005, letn. 9, št. 1, str. 23-25. [COBISS.SI-ID 19737049]

10. KADIVEC, Maksimiljan, HERTL, Kristijana, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja. Kaj je mamotom? Kaj je vakumska biopsija dojk?. Onkologija (Ljubl.), 2005, letn. 9, št. 2, str. 98-100. [COBISS.SI-ID 20339929]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. HERTL, Kristijana, RENER, Miljeva, KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja. Mamografski videz normalne dojke. V: RENER, Miljeva (ur.), VARGAZON, Tomaž (ur.), KADIVEC, Maksimiljan (ur.), KOFJAČ, Nevenka (ur.). Slikanje dojke in kontrola kakovosti, (Radiology and oncology, Vol. 35, Suppl. 1). Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2001, 2001, letn. 35, suppl. 1, str. S51-9. [COBISS.SI-ID 13530329]

12. KADIVEC, Maksimiljan, ZAKOTNIK, Branko, ŠMID, Alojz, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, LEŠNIČAR, Hotimir. Spremembe na skupni vratni arteriji po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu = Changes in the common carotid artery following combined treatment of the head and neck carcinomas. Med. razgl., Suppl., (Medicinski razgledi), 2004, letn. 43, suppl. 3, str. 299-302. [COBISS.SI-ID 17841625]  

13. HERTL, Kristijana, RENER, Miljeva, VARGAZON, Tomaž, KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, JEREB, Simona, ČAVLEK, Miha. Presejanje za odkrivanje raka dojk. Radiol. oncol. (Ljubl.), november 2004, letn. 38, suppl. 1, str. S9-20. [COBISS.SI-ID 19220185]

14. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HERTL, Kristijana, KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja, JEREB, Simona. Rentgenska in ultrazvočna anatomija dojke. Radiol. oncol. (Ljubl.), november 2004, letn. 38, suppl. 1, str. S51-S57. [COBISS.SI-ID 19221465]

15. PODKRAJŠEK, Maja. Ultrazvočna preiskava pazduhe. Radiol. oncol. (Ljubl.), november 2004, letn. 38, suppl. 1, str. S83-S86. [COBISS.SI-ID 19222489]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci  

16. KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, HERTL, Kristijana, JEREB, Simona, ČAVLEK, Miha. Radiologija. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 18864089]

17. HERTL, Kristijana, RENER, Miljeva, VARGAZON, Tomaž, KADIVEC, Maksimiljan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, PODKRAJŠEK, Maja, KOCIJANČIČ, Igor. Preiskovalne metode pri odkrivanju raka dojk. V: ŠTABUC, Borut (ur.), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (ur.), ČEH, Fani (ur.), ZDEŠAR, Amalija (ur.). Zgodnje odkrivanje raka – izzivi za prihodnost. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2005, str. 23-36. [COBISS.SI-ID 20335065]

18. KADIVEC, Maksimiljan, BUDIHNA, Marjan, ZAKOTNIK, Branko, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, HERTL, Kristijana, LEŠNIČAR, Hotimir. Morfološke spremembe na vratnih žilah po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.), ŠABOVIČ, Mišo (ur.). Žilne bolezni in rak. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva, 2006, str. 113-120. [COBISS.SI-ID21013977]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan, GUNA, Franc, HERTL, Kristijana. Primer ledvičnega onkocitoma s cisto = A case of renal oncocytoma with a cyst. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2000, str. 20. [COBISS.SI-ID17585113] 

20. HERTL, Kristijana, RENER, Miljeva, KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja. Analiza netipljivih malignomov dojk pri nesoglasju med citološkim in histološkim izvidom = The analysis of impalpable breast lesions in cases of dissonant cytologic and histologic findings. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2000, str. 96. [COBISS.SI-ID17595353]

21. KADIVEC, Maksimiljan, HERTL, Kristijana, PODKRAJŠEK, Maja, RENER, Miljeva, LEŠNIČAR, Hotimir, JEVTIČ, Vladimir. Spremembe na skupni karotidni arteriji po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu = Changes in the common carotid artery following combined treatment of the head and neck carcinomas. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2000, str. 116. [COBISS.SI-ID 17597657]

22. PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, HOČEVAR, Marko, ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, BRAČKO, Matej. Axillary ultrasound (US) and US-guided fine needle aspiration biopsy in the assessment of lymph-node metastases in breast cancer patients. Eur. j. cancer., Suppl. (1990), 2003, letn. 1, št. 5, str. S117. [COBISS.SI-ID17584601]

23. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, KADIVEC, Maksimiljan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, HERTL, Kristijana, POGAČNIK, Ana. Ultrazvočna preiskava in ultrazvočno vodena tankoigelna aspiracijska biopsija pazdušnih bezgavk pri bolnicah z rakom na dojkah = Sonographic evaluation and sonography-guided fine needle aspiration biopsy of axillary lymph nodes in women with breast cancer. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2004, str. 42. [COBISS.SI-ID 18654169]

24. KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, JEREB, Simona, ČAVLEK, Miha. Ultrazvočno diagnosticirane morfološke spremembe na arteriji carotis communis po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu = Changes of the common carotid artery after combined treatment of malignomas of head and neck by ultrasound diagnosed. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2004, str. 59. [COBISS.SI-ID 18656729]

25. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Pomen ultrazvočne preiskave pri zamejitvi bolezni pri bolnikih z malignim melanomom = The value of ultrasound examination in staging of malignant melanoma. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2004, str. 79. [COBISS.SI-ID 18659801]

26. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, ŽAGAR, Ivana, KADIVEC, Maksimiljan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, JEREB, Simona. Vloga predoperativnih preiskav pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom = The role of imaging modalities in patients with primary hyperparathyroidism before surgery. V: ZUPANČIČ, Živa (ur.). Knjiga abstraktov. Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije: = Slovenian Association of Radiologists, 2004, str. 135. [COBISS.SI-ID 18666969]

27. PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan, KADIVEC, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, HOČEVAR, Marko, ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, BRAČKO, Matej. Preoperative breast cancer staging : US imaging and US-guided fine-needle aspiration biopsy of the axillary lymph nodes. Liječ. vjesn., Supl., 2004, letn. 126, suppl. 2, str. 34. [COBISS.SI-ID 19471321]

28. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. The role of us and us-guided FNAB in preoperative staging of lymph node involvment in patients with malignant melanoma. Liječ. vjesn., Supl., 2004, letn. 126, suppl. 2, str. 154. [COBISS.SI-ID 19472601]

29. KADIVEC, Maksimiljan, PODKRAJŠEK, Maja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, JEREB, Simona, ČAVLEK, Miha. Changes in the common carotid artery following combined treatment of the head and neck carcinomas. Liječ. vjesn., Supl., 2004, letn. 126, suppl. 2, str. 155. [COBISS.SI-ID 19472857]

30. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, KADIVEC, Maksimiljan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, JEREB, Simona, ŽAGAR, Ivana. Role of preoperative imaging modality in patients (US, CT and sestamibi-spect scintigraphy) with primary hyperparathyroidism. Liječ. vjesn., Supl., 2004, letn. 126, suppl. 2, str. P 60. [COBISS.SI-ID 19171801]

31. ŽGAJNAR, Janez, HOČEVAR, Marko, BEŠIĆ, Nikola, HERTL, Kristijana, PODKRAJŠEK, Maja, VIDERGAR-KRALJ, Barbara. Biopsija prve bezgavke in sočasna lokalizacija netipnega raka dojk z uporabo enega izotopa.Endosk. rev., 2005, letn. 10, št. 23, str. 24. [COBISS.SI-ID 19561433]

32. ŽAGAR, Ivana, VIDERGAR-KRALJ, Barbara, SCHWARZBARTL-PEVEC, Andreja A., HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja. Radioguided minimally invasive parathyroidectomy – role of pre-operative imaging modalities. V: KASAL, Božidar (ur.). Final programme. Zagreb: Medicinska naklada, 2005, str. 105. [COBISS.SI-ID 19696345]

33. PERHAVEC, Andraž, BEŠIĆ, Nikola, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, ŽGAJNAR, Janez. Ultrazvočna preiskava pazdušnih bezgavk pred biopsijo prve bezgavke pri raku dojk. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Kirurgija v starostnem obdobju : zbornik povzetkov. [S. l.: Združenje kirurgov Slovenije], 2006, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 21376473]

34. ŽAGAR, Ivana, VIDERGAR-KRALJ, Barbara, BRECELJ, Erik, PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko. Radioguided localisation of non-palpable lesions in the neck – our first experience. Eur. j. nucl. med. mol. imaging (Print), 2007, vol. 34, suppl. 2, str. S387. [COBISS.SI-ID 536443]

35. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Stereotactic vacuum-assisted breast biopsy – experience with 545 patients. Senologie (Stuttg., Print), 2007, letn. 4, št. 3, str. 205-206. [COBISS.SI-ID 23223769]

36. PODKRAJŠEK, Maja. Role of ultrasound in the preoperative staging of patients with breast cancer.Senologie (Stuttg., Print), 2007, jg. 4, hft. 3, str. 209. [COBISS.SI-ID 23226329]

37. PODKRAJŠEK, Maja. Role of ultrasound in the preoperative staging of patients with breast cancer. V: 4. kongres Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 03. i 04. travanj 2008. Knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji, 2008, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 763771]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci  

38. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, ŽAGAR, Ivana, MAROLT-MUŠIČ, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Vloga predoperativnih slikovnih preiskav (UZ, CT in sestamibi-SPECT scintigrafije) pri primarnem hiperparatiroidizmu. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.).Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 128. [COBISS.SI-ID 18871513]

39. ŽAGAR, Ivana, HOČEVAR, Marko, VIDERGAR-KRALJ, Barbara, SCHWARZBARTL-PEVEC, Andreja A., PODKRAJŠEK, Maja, BERGANT, Damijan, POMPE, Franc, BEŠIĆ, Nikola. Primerjava postopkov preoperativne lokalizacije obščitnic pri pacientih s primarnim hipertireoidizmom. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 129-130. [COBISS.SI-ID18871769]

40. ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, PODKRAJŠEK, Maja, HERTL, Kristijana, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, HOČEVAR, Marko. Preoperativna ultrazvočna preiskava pazdušnih bezgavk odpravi verjetnost makrometastaz v pazdušnih bezgavkah pri bolnicah z rakom dojk in mikrometastazami v prvi bezgavki. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 131. [COBISS.SI-ID 233595]

41. MAROLT-MUŠIČ, Maja, HOČEVAR, Marko, PODKRAJŠEK, Maja, KADIVEC, Maksimiljan. Pomen UZ in UZ vodene tanko igelne biopsije pri zamejitvi bolezni pri bolnikihz malignim melanomom. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 132. [COBISS.SI-ID 18872025]

42. PODKRAJŠEK, Maja, HOČEVAR, Marko, POGAČNIK, Ana, MAROLT-MUŠIČ, Maja, KADIVEC, Maksimiljan, HERTL, Kristijana, ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola. UZ preiskava in UZ-vodena tanko-igelna aspiracijska citologija pazdušnih bezgavk pri bolnicah z malignomom dojk. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 133. [COBISS.SI-ID 18872281]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji  

43. NOVAKOVIĆ, Srdjan, BRAČKO, Matej, OSREDKAR, Joško, SKITEK, Milan, PODKRAJŠEK, Maja, ŽAGAR, Ivana, RENER, Miljeva, KOCIJANČIČ, Igor, SALAPURA, Vladka, JEREB, Simona. Diagnostika raka. V: NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), HOČEVAR, Marko (ur.), JEZERŠEK NOVAKOVIĆ, Barbara (ur.), STROJAN, Primož (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.), JUG-HARTMAN, Maja (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan, HOČEVAR, Marko, JEZERŠEK NOVAKOVIĆ, Barbara, STROJAN, Primož, ŽGAJNAR, Janez. Onkologija : raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, str. 84-115. [COBISS.SI-ID 2634609]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.08 Doktorska disertacija

44. PODKRAJŠEK, Maja. Ultrazvočna preiskava pazduhe pri zamejitvi bolezni bolnic z rakom dojk : [doktorska disertacija]. [Ljubljana: M. Podkrajšek, 2007]. 48 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 233482496]

NERAZPOREJENO
45. ŠTABUC, Borut, JANŠA, Rado, STANISAVLJEVIĆ, Dragoje, SOJAR, Valentin, PODKRAJŠEK, Maja, GLUŠIČ, Mojca, POPOVIĆ, Peter, VIDMAR, Dubravka. Jetrnocelični karcinom : priporočila za obravnavo = Hepatocellular carcinoma : diagnosis and treatment guidelines. Gastroenterolog (Ljubl.), nov. 2010, letn. 14, št. 1, str. 3-15. [COBISS.SI-ID 259458304]

Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 84.20.241.231
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 1. 2012